Bron: Boerderij De start-up AgroExact gaat een landelijk netwerk van weerstations opzetten. Een interview met Sven Boogaard.

De start-up AgroExact uit Den Bosch gaat een eigen landelijk netwerk van weerstations opzetten en daarmee boeren van relevante lokale weerdata voorzien. Ook biedt AgroExact bodemsensoren aan, voor beregeningsadviezen. Het bijzondere is dat telers in tegenstelling tot concurrenten niet zelf hoeven te investeren in een dure geavanceerde weerpaal bij hun perceel, maar voor een laag jaartarief de data kunnen kopen.

Wie is AgroExact en wat is jullie doel?

“AgroExact bestaat uit mij, Sven Boogaard (22), en mijn oud-klasgenoten Niek van Andel (22) en Thomas Brocken (23). Ik kwam er tijdens mijn afstudeeropdracht bij KPN achter dat de akkerbouwketen veel behoefte heeft aan weerdata. Ik houd mij vooral bezig met de commerciële kant. Niek heeft natuurkunde gestudeerd met als specialisatie meteorologie. Al tien jaar heeft hij in Almkerk een eigen meetopstelling in de tuin, waarvan hij de data op Alweeronline.nl plaatste. Niek ontdekte dat veel telers bij hem uit de buurt zijn website nauwgezet in de gaten hielden, op zoek naar lokale weerdata om hun teelthandelingen op af te stemmen. Niek en ik zagen de behoefte aan lokale weerdata en bedachten een manier waarop we data gemeten op een akker van een klant konden aanbieden zonder dat dit de teler veel kosten oplevert. We hebben vervolgens Thomas Brocken benaderd, die Software Science studeerde. Hij heeft alle software voor AgroExact ontwikkeld. In 2017, 2018 en 2019 hebben we pilots gedraaid in het Land van Altena met zo’n vijftien telers, en dat liep goed. Reden het nu landelijk proberen uit te rollen. De potentie is er.”

Wat kost het de akkerbouwer?

“Een geavanceerde weerpaal die temperatuur op 10 centimeter en 1,5 meter hoogte, relatieve vochtigheid (RV) op 1,5 meter hoogte, neerslag, zon en wind meet, kost globaal € 1.000. Die kosten draagt AgroExact. Een teler hoeft dus niet zelf te investeren in dure weerpalen. Een jaarabonnement kost € 195. Daarvoor kan de akkerbouwer de weerdata van vijf palen inzien. Het weer kan op een perceel enkele kilometers verderop wezenlijk anders zijn dan op het bedrijf. Met deze dienst kan de teler bijvoorbeeld zien of een bui wel over het perceel is getrokken en hij wel of niet moet spuiten. We bieden ook bodemvochtsensoren aan. Deze sensoren moet de teler wel aanschaffen, omdat het om bodemmetingen gaat en een buurman in tegenstelling tot weerdata eigenlijk niks met bodemvochtdata van buurmans perceel kan. Want wat als de buurman wel heeft beregend vorige week en hij niet. Op basis van deze bodemmetingen geeft AgroExact advies of en hoeveel beregend moet worden. Deze sensor kost in aanschaf € 249, met daarboven op een jaarabonnement van € 80. Uit de pilots is gebleken dat deze sensor zich snel terugverdient”

Is het AtmoNetwork al compatible met bijvoorbeeld Dacom en Agrovision?

“Nee. Een koppeling met Agroweer van InfoPlaza wordt op dit moment wel gelegd. Zodra het AtmoNetwork is uitgerold en een bepaalde kritische omvang heeft bereikt, heeft het zeker de interesse van meer bedrijven.”

Wat is jullie verdienmodel?

“De lokale weerdata aanbieden aan telers, maar ook aan andere geschikte partijen. De huidige aanbieders van weerdata leggen de kosten van weerpalen vooral neer bij akkerbouwers. We willen juist een laagdrempelige dienst aanbieden, waarbij de teler niet de enige schakel in de keten is die de kosten draagt. Wij willen verspreid over Nederland 2.000 weerpalen bij telers plaatsen. We noemen dat netwerk het AtmoNetwork. Dat kan niet in één jaar. Doel is dit jaar er 300 te plaatsen. In elke provincie zo’n 25. Daarmee is het AtmoNetwork veel fijnmaziger dan bijvoorbeeld het KNMI, dat verspreid over Nederland dertig meetstations heeft staan.”

Dit artikel is afkomstig van Boerderij.nl