Vraag & Antwoord

Op deze pagina beantwoorden wij een aantal veel gestelde vragen.

Stel uw vraagDownload de brochure

Netwerk

Wat houdt toegang tot het netwerk in?

Toegang tot het netwerk houdt in dat u via uw laptop, tablet en telefoon kunt inloggen op de AgroExact app. U kunt dan van 5, 10 of 20 weerstations alle actuele en historische data inzien op een overzichtelijke manier. U kunt zelf meldingen instellen als het op een locatie bijvoorbeeld begint met vriezen of er veel neerslag valt. Via de app heeft u daarnaast toegang tot een gedetailleerde weersverwachting en neerslagradar.

Hoe betrouwbaar zijn de sensoren?

De sensoren die AgroExact gebruikt om metingen te verrichten zijn uitgebreid getest. Internationaal door verschillende universiteiten, maar ook door het KNMI in eigen land. Daarnaast test AgroExact al sinds 2017 continu verschillende sensoren om zo tot een optimale kwaliteit te komen, zonder onbetaalbaar te worden. 

Kan ik ook een gratis weerstation op mijn perceel krijgen?

Via store.agroexact.com kunt u zich aanmelden. De oplage is beperkt dit jaar, we streven ernaar de weerstations geografisch zo goed mogelijk te verdelen per regio. Toewijzing per regio gaat daarom op volgorde van aanmelding. Indien er op de door u doorgegeven locatie al de maximum hoeveelheid weerstations is toegekend, nemen we altijd contact met u op. Mocht u namelijk ook nog andere locaties hebben waar het weerstation geplaatst zou kunnen worden, zullen we per locatie bekijken of daar het maximum nog niet is overschreden.

Moet ik mijn weerstation zelf installeren?

AgroExact plaatst het weerstation voor u, dit is bij de dienst inbegrepen. Hierdoor kost het u zelf geen extra tijd.

Waarom plaatst AgroExact het weerstation?

AgroExact wil meten zoals het hoort, zo veel mogelijk volgens de standaarden van het KNMI en de internationale meetafspraken. Dan weet u zeker dat verschillen in de metingen in het netwerk komen door verschillende weersomstandigheden, niet door een verkeerde meetopstelling. 

Moet ik zelf het weerstation onderhouden?

Nee. AgroExact zorgt ervoor dat het weerstation werkend is. We vragen echter wel om normaal met het weerstation om te gaan.

Wat moet ik doen als het weerstation een storing heeft?

In principe niets. AgroExact houdt zelf bij of het weerstation foutieve metingen doorstuurt en zorgt ervoor dat de metingen zo spoedig mogelijk weer kloppend zijn.

Beregeningsadvies

Hoeveel sensoren heb ik minimaal nodig voor een goed beregenings-advies?

U wordt al in staat gesteld preciezer te gaan beregenen in een perceel als u in dit perceel 1 sensor plaatst. U bent dan echter erg afhankelijk van de structuur van de bodem op die ene locatie. 2 Sensoren per perceel zorgt daarom voor extra zekerheid. Let op, hierbij gaan we ervan uit dat de grondsoort niet verschilt per perceel. 

Binnen mijn perceel waarop ik beregen zijn verschillende grondsoorten aanwezig. Wat betekent dit voor het beregeningsadvies?

Mochten er op een perceel verschillen in grondsoort zijn, dan adviseren we minimaal 1 sensor per grondsoort op zo een perceel. U bent dan echter erg afhankelijk van de structuur van de bodem op die ene locatie. 2 sensoren per grondsoort zorgt daarom voor extra zekerheid. 

Waar moet ik de sensor plaatsen?

Om zo snel mogelijk een inschatting te kunnen maken of u moet beregenen, is plaatsing in een hoger gelegen gedeelte aanbevolen. De diepte waarop u de sensor plaatst hangt af van het gewas. Doel is namelijk om vochtigheid in kaart te brengen daar waar de plant het vocht uit de bodem onttrekt, en dit verschilt per gewas. In de applicatie is standaard deze kennis voor 42 gewassen ingebouwd. 

Bestellen

Hoe kan ik mezelf aanmelden voor een weerstation?

Volg de stappen op store.agroexact.com. Indien u zich hier aanmeldt, gaan wij kijken of we op uw locatie een AtmoExact weerstation zullen plaatsen.

Zit ik direct bij aanmelden aan kosten vast?

Nee, deze aanmelding leidt niet direct tot kosten. Na uw aanmelding kijkt AgroExact of er op uw locatie een weerstation geplaatst kan worden. Als er ruimte is in het netwerk dan bevestigt AgroExact uw aanmelding. Het is dan niet meer mogelijk om uw aanmelding te wijzigen.

Wat gebeurt er als ik geen weerstation toegewezen krijg?

Ook indien u geen weerstation toegewezen krijgt, neemt AgroExact contact met u op. U kunt uw aanmelding dan altijd nog aanpassen of annuleren.

Algemeen

Hoe lang bestaat AgroExact?

AgroExact bestaat sinds 2017 en heeft zich de afgelopen jaren gefocust op het mogelijk maken om beslissingen te nemen op basis van lokale weer- en bodemgegevens.

Waar komt AgroExact vandaan?

AgroExact is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Den Bosch. AgroExact is opgericht door Thomas Brocken, Sven Boogaard en Niek van Andel. Zij leerden elkaar kennen toen zij op de middelbare school zaten in Gorinchem. Met hun kennis van software, de agrarische sector en meteorologie, vormen zij de basis van AgroExact. Lees meer over ons

Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb met het gebruiken van de app?

Indien u problemen heeft met de applicatie (inloggen, defecte functies of overige vragen) neemt u dan contact op met de customer service van AgroExact. U kunt kosteloos contact opnemen via e-mail, binnenkort ook via whats-app of telefoon.

Hoe kan ik andere vragen stellen?

Indien u een andere vraag heeft, vult u uw vraag in via onderstaande knop. Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen we daarnaast om in de pagina’s hierna de bestelling in te vullen waar u eventueel aan zit te denken. Hiermee legt u niets vast, deze informatie zullen wij gebruiken om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Stel uw vraagDownload de brochure
Algemene gegevens

Adres
Helftheuvelweg 11
5222 AV ‘s-Hertogenbosch

E-mail
info@agroexact.nl

Social media